Forside

Velkommen til Grundejerforeningen Christiansminde.Christian-kort

Grundejerforeningen er for beboere i udstykningen Christiansminde, som er fra starten af 1960’erne. Udstykningen befinder sig nord for “det gamle” Kirke Såby. Foreningen blev etableret i 1968, men fik efter en afbrydelse sin endelige form i 1974.

Christiansminde grundejerforenings formål er at varetage medlemmers fælles interesse over for det offentlige, som over for private. Som medlemmer kan optages enhver grundejer, hvis parcel er blandt de 118, der er placeret under mart. Nr. 13 A. Det er Lindevej, Magnolievej, Rødtjørnevej, Poppelvej, Granvænget, Bøgevænget, Pilevænget, Elmevænget, Hyldevænget, Birkevænget, Birkesti og Fyrrevænget. Der er ingen medlemspligt af grundejerforeningen.

Foreningen udsender med jævne mellemrum Nyhedsbreve til medlemmerne. Ønsker man at modtage nyhedsbrevene – så send en mail til E-mail til sekretæren med Navn, vej og nr. samt E-mail adresse.

Pia byder alle nyindflyttede velkomne til området, med vin, vores velkomstfolder og lidt nyttig info. Er du nytilflytter og har du ikke fået besøg af Pia, så kontakt hende gerne på 31 32 63 03.

Hvorfor være medlem af grundejerforeningen ?

  • Grundejerforeningen sørger for vedligeholdelse af vore grønne områder, som omfatter 2 legepladser, hvor legeredskaberne holdes i forsvarlig stand, repareres, males og udskiftes når det er nødvendigt. Samtidig vedligeholdes det grønne område med flagstang foran pensionistboligerne.
  • Grundejerforeningen tilskynder til et renligt og miljøvenligt område, hvor vi har ”NABOHJÆLP”, som forhåbentligt holder uønskede elementer væk.
  • Vi ønsker et socialt sammenhold og arrangerer derfor fastelavn og Sct. Hans.
  • Jo flere medlemmer – desto større gennemslagskraft har grundejerforeningen overfor Lejre Kommune og andre myndigheder. Alt dette er til gavn for jer selv, jeres børn og /eller børnebørn
  • Foreningen afholder generalforsamling i marts måned –  med bl.a. kaffe og kage – og nogle gange med fællesspisning.
  • Foreningen udsender som nævnt længere oppe Nyhedsbreve samt informationsbladet ”Havelågen” som bl.a. indeholder bestyrelsens navne og adresser, samt hvad der i øvrigt har foregået og vil foregå i foreningen.
  • Medlemskab af Grundejerforeningen Christiansminde koster 500 kr pr. år.